AL-SPORT SLALOM 2000

Säännöt

Autoliitto on tullut mukaan kehittämään autoslalom-kilpailuita ja näin on vuoden 2000 autoslalomsarjan nimi AL-SPORT SLALOM. Näissä noudatetaan AKK:n sääntökirjassa sivuilla 159-162 olevia Autoslalom -sääntöjä seuraavin sarjaan kuuluvin lisäyksin. Lue siis myös sääntökirjaa.

AL-SPORT SLALOM 2000 sarjan esitteitä voi tilata Autoliitosta Airi Räsäseltä, puh. (09) 72584428 01.04.2000 alkaen.

 

Luokat:

Sarjan luokat ovat seuraavat:

miehet: lk. 1: enint. 1300 cm3, lk. 2: 1301 - 1600 cm3, lk. 3: yli 1600 cm3;

naiset: lk. 4: kuutiotilavuus vapaa.

Turbokerroin 1,7 on voimassa kuutiotilavuuksia laskettaessa.

Jos jossakin osakilpailussa on eri luokat, lasketaan sarjan pisteet kuitenkin edellisten luokkien mukaisesti.

Ns. Punakilpisillä (siirtokilpisillä = siirtotarraisilla) autoilla saa osallistua näihin kilpailuihin, mutta ne eivät saa pisteitä AL-SPORT SLALOM -sarjassa.

Kilpailun järjestäjä voi ottaa kilpailuun myös muita luokkia (esim. ns. harrastajaluokka), mutta niistä ei voi saada AL-SPORT SLALOMIN pisteitä.

 

Pisteet:

Sarjassa jaetaan pisteitä luokkasijoituksen sekä yleiskilpailun sijoituksen perusteella. Nämä lasketaan yhteen. Pistelasku on muuttunut viimevuotisista. Se on sama kokeilumalli, joka julkaistiin viimeisissä viime vuoden kilpailuissa.

Yleiskilpailussa 20 parasta
saa sijoituksen perusteella pisteitä seuraavasti:

sija: piste:
1. 20
2. 17
3. 15
4. 14
5. 13
6. 12
7. 11
8. 10
9. 9
10. 8
11. 7
12. 6
13. 5
14. 4
15. 3
16. 2
17. 1
18. 1
19. 1
20. 1

Luokittain pisteitä saa seuraavasti:

1. 10
2. 8
3. 7
4. 6
5. 5
6. 4
7. 3
8. 2
9. 1
10. 1
11. 1

jne. kaikki hyväksytyn lopputuloksen saaneet saavat yhden pisteen.

Näin yleiskilpailun voittaja, joka tietenkin samalla voittaa oman luokkansa saa pisteitä 20+10 = 30.

 

Lopputulokset ja palkinnot: 

Sarjan lopputulokset julkaistaan viimeisen osakilpailun yhteydessä Jyväskylässä 17.09.2000. Sarjan tuloksia vastaan vastalauseaika on tällöin 10 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Vastalauseet käsittelee ko. kilpailun tuomaristo ja heidän päätöksestään ei voi vedota mihinkään.

Palkintojen jaosta ilmoitetaan myöhemmin.

Tasapisteiden sattuessa sijoitus ratkeaa seuraavasti:

1. Korkein yksittäisestä osakilpailusta saatu pistemäärä.
2. Toiseksi(kolmanneksi, jne.) korkein yksittäisestä osakilpailusta saatu pistemäärä.
3. Arpomalla.

 

Kilpailut:

Sarjaan kuuluvat seuraavat 7 kilpailua:

1. 07.05. XI Tallin Kevät Slalom Helsinki Hesan ST Talli

HUOM Tallin kevätslalom peruutettu 3.5.2000 klo. 15.00

2. 28.05. VII AKU-Slalom Jyväskylä AL-AKU

3. 04.06. IV Hämeenlinnan CM-Autoslalom Hämeenlinna Hämeenlinnan UA

4. 06.08. AL-Autoslalom Helsinki AL-Helsinki

5. 13.08. III Joutsenlampi Autoslalom Joutsa Joutsan Seudun UA

6. 9-10.09. XI Tallin Autoslalom Helsinki Hesan ST Talli

7. 17.09. IV AKU-Business Slalom Jyväskylä AL-AKU

 

Järjestetyistä kilpailusta otetaan mukaan lopputuloksiin kaikki kilpailut (tämä on muutos edellisiltä vuosilta).

 

Sarjan pistelaskua hoitaa Kari Pynnä, puh. k. 09-8511352, 040-5314352. Sarjan pistetilanne, sekä myös viime hetken tiedot, näkyvät myös internetissä sivulla www.abarth.to

 

Maksut:

Kunkin kilpailun osallistumismaksun saa määrätä kilpailun järjestäjä omien resurssiensa mukaisesti, maksimi on sääntökirjan mukainen 150 mk. Harrastajaluokan osallistumismaksu on max. 100 mk, mutta siinä ei tarvitse jakaa palkintoja.

Jälki-ilmoittautumismaksu on 50 markkaa ja se peritään kaikilta, jotka eivät ole ilmoittautuneet ko. kilpailun kutsussa määrättyyn aikaan mennessä.

Kilpailupaikalla voi lunastaa ko. kilpailuun oikeuttavan "kertalisenssin", jonka 60 markan maksun järjestäjä toimittaa AKK:lle.

 

Lähtöjärjestys:

Kunkin kilpailun kärkeen ensimmäisellä kierroksella lähtevät ensin jälki-ilmoittautuneet, sitten 15 parasta viime vuoden tulosten mukaan ja sitten muut. Näiden ryhmien sisäinen järjestys on vapaa. Toivottavaa on, että saman luokan / yleiskilpailun kärjen kilpailijat ajavat mahdollisimman lähellä toisiaan, että ajo-olosuhteet pysyisivät samanlaisina sään muuttuessa. Toisen kierroksen lähtöjärjestyksen voi kilpailun järjestäjä päättää vapaasti.

 

 

 

Katso ja tutustu ajopiirroksen avulla, mitä autoslalomin ajaminen on.

Tutustu autoslalomin lajisääntöihin.

Tutustu AL-SPORT SLALOM sarjan omiin sääntöihin.

Sarjaan kuuluvien kilpailuiden omat sivut ja lisätiedot.

Autoslalom kilpailuiden ilmoittautumiskaavake

Sarjan lopputilanne vuodelta 1999.

Palaa takaisin Autoslalom alkusivulle.

Palaa takaisin ABARTH-alkusivulle.