NOPEUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

18. AUTOSLALOM

AKK:n autoslalomin säännöt perustuvat FIA:n sääntöihin, jotka on käännetty FIA:n bulletinista 243 marraskuu 1989 (Mini-Slalom) ja muokattu Suomen olosuhteisiin.

Tarkoituksena on kehittää autoslalomista "jokamiehen ja -naisen nopeuskilpailu", joka ei vaadi autolta ja kuljettajalta suuria investointeja. Tämän takia on kansallisissa säännöissä vaadittu auton rekisteröintiä ja katsastuskuntoisuutta, vaikka ulkomailla ajetaan autoslalomia jopa formuloilla. Myös ratasuunnitelmat on tarkoitus pitää niin "tiukkoina", että nopeudet eivät pääse nousemaan liian suuriksi.

AUTOSLALOMIN SÄÄNNÖT

1.1. Määritelmä

Autoslalom on nopeuskilpailu, joka käydään kestopäällystepinnalla erilaisten esteiden aiheuttaessa suunnanmuutoksia vauhtia hiljentävästi.

Käytetyt nimitykset:

Keila: vähintään 45 cm korkea kartio tai pylväs, joka on tehty joustavasta aineesta, mieluiten kumista. Niiden, joiden tulee jäädä auton vasemmalle puolelle, pitää olla valkoisia tai valko-punaisia (KV-säännöissä vihreitä tai vihreä-valkoisia) ja niiden, joiden tulee jäädä oikealle puolelle keltaisia tai kelta-punaisia (KV punaisia, oranssisia tai keltaisia) Keilojen paikat pitää merkitä maahan luotettavasti.

Portti: merkitään samalla tavoin kuin edellä (KV-säännöissä portti merkitään 150 cm korkealla muovisella tai puisella pilarilla). Portin pilareiden (keilojen) väli pitää olla vähintään 3 m, enintään 4 m. Samaa värikoodia ja merkintää käytetään kuten muissa keiloissa. Saman kilpailun kaikkien porttien ei tarvitse olla samanlevyisiä.

Keilat ja portit voivat poiketa mitoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään säännöistä, jos poikkeukset on esitetty kilpailukutsussa ja /tai ratapiirroksessa ja jos niiden värejä ja tehtäviä ei voida sekoittaa toisiinsa. Kaikki mitat ovat keilojen yms reunasta reunaan. Suositellaan nurin asennettuja ohjauskeiloja auttamaan reitin suunnistuksessa (keilan suippopää ilmaisee ajosuunnan).

1.2. Järjestelyt

1.2.1. Yleiset määräykset

a. Kukin kilpailija saa osallistua kilpailuun vain yhdellä autolla. Yhdellä autolla voi ajaa useampi kuljettaja samassa luokassakin.

b. Vain kuljettaja saa olla autossa rataan tutustumisen ja kilpailun aikana.

c. Ajanoton tulee tapahtua vähintään 0,01 sekunnin tarkkuudella. Sähköinen ajanotto valokennoilla on pakollinen.

d. Lähtö tapahtuu seisovalla lähdöllä moottori käyden. Lähtötapaa suositellaan joko Drag Race-tyyppiseksi liikennevaloiksi tai lippulähetystä rallisääntöjen mukaisesti. Lähtötapa, varsinkin jokin muu kuin edelliset, on ilmoitettava kilpailukutsussa tai lisämääräyksessä ennen kilpailua.

e. Autot eivät saa lähteä 30 sekuntia lyhyemmillä väliajoilla. Järjestäjä päättää lähtöjärjestyksen. Uusintalähtöä ei hyväksytä, paitsi järjestäjän tekemän virheen takia. Tällöin voi kilpailija valita, lähteekö heti uuteen suoritukseen vai ajaako ensin yksi kilpailija oman suorituksensa.

f. Yksi harjoitusajo voidaan hyväksyä järjestäjän ohjeiden mukaan Master-auton perässä.

g. Ennen kilpailua on rata ajettava lävitse kilpailunopeudella yhdellä tai kahdella nolla-autolla. Kilpailijoiden on sallittava tutustua rataan kävellen. Radan piirroksen pitää olla saatavana ennen tutustumista.

h. Käytettyjen lippumerkintöjen tulee ilmetä viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä jaettavissa papereissa. Lippumerkinnöistä suositellaan lähtölippua (jos lähtö tapahtuu lippulähetyksellä) ja punaista lippua. Punaisen lipun kohdalla on kilpailijan heti lopetettava ajaminen ja pysähdyttävä radan sivuun.

Punainen lippu:

a. käytetään silloin, kun esim. rata on tukkeutunut jostain syystä (kartioita ei ole ennätetty siirtää paikoilleen, joku muu auto on radalla yms.). Tällöin on kilpailijalla oikeus uuteen lähtöön joko välittömästi tai yhden kilpailijan ajosuorituksen jälkeen oman valinnan mukaisesti.

b. käytöstä päättää vain kilpailun johtaja, kun esim. kilpailijan ajo todetaan hyvin vaaralliseksi itselleen tai ympäristölleen. Tällöin kilpailijan kyseinen lähtö mitätöidään. Kilpailun johto päättää, voiko ko. kilpailija ajaa toisen erän.

Muiden lippumerkintöjen käyttö on kilpailukohtaista ja ne on ilmoitettava viimeistään lisämääräyksessä.

1.2.2. Sijoitukset ja rangaistukset

Lopullisen sijoituksen määrää kunkin kuljettajan paras aika.

Tasatuloksen sattuessa otetaan huomioon muiden erien aika. Tuloksen ollessa vielä tasan, ratkaisee kummalla on vähemmän virhesekunteja. Jos tulos on vielä tasan, on tulos sama sijoitus.

Tulokseen otetaan huomioon väärä lähtö ja rangaistukset oheisesti:

a. Väärä lähtö: Kuljettajan tämän erän aikaa ei huomioida; häntä ei hylätä ja hän voi ottaa osaa toiseen erään.

b. Keilan tai portin pilarin siirtäminen: 2 sekuntia. Kilpailukutsussa voidaan ilmoittaa radan luonteen takia myös muu virhepistemäärä, kuitenkin minimi 2 ja maksimi 5 sekuntia.

c. Keilan tai portin jättäminen väliin tai muu virhe erässä: 10 sekuntia per virhe. Yhdeksi virheeksi lasketaan esim. kokonaisen pujotteluosuuden ajaminen väärinpäin saamatta siitä muuta ajallista etua.

d. Reitillä oikaisu: Kilpailun johdon päätöksen mukaisesti oikaisun vaikutuksesta riippuen joko 10 sekuntia (vrt. kohta c) tai kyseisen erän tulosta ei oteta huomioon.

1.3. Radat

Radalla ei yleensä saa olla mainittavia kaltevuuksia tai profiilin muutoksia.

Pituus: Alueen mitat vähintään 150 m molempiin suuntiin.

Leveys: Minimi 6 m. Voi olla paikoitellen kapeampi, mutta tällä osuudella ei saa olla suuria suunnanmuutoksia.

Pinta: Kova, kiinteä (öljysora, betoni, asfaltti).

Maali: Pitää sijaita vähintään 15 m viimeisen suunnanmuutoksen jälkeen. Jos kilpailussa on ns. lentävä maali, on sen jälkeen oltava hidastussuora, vähintään kaksi kertaa maalilinjan ja viimeisen suunnanmuutoksen välinen matka ja samaa pintamateriaalia kuin kilpailussa.

Jos tilan takia tarvitaan vauhdin nopeata vähentämistä, suositeltava maali on pienenevä keilasuppilo, jolloin ajanotto päättyy auton nokan ylittäessä maaliviivan. Suppilon keiloihin osumisesta rangaistaan kuten muista keiloista. Suppilo voi olla kauempanakin maaliviivasta.

Suora: Mikään suora ei saa olla pidempi kuin 100 m.

1.3.2. Ratasuunnitelma

Radan tulee sisältää seuraavia yksityiskohtia, jotka on tehty ART. 1.1:ssä selvitettyjä keiloja ja portteja käyttäen.

a. Yksityiset keilat rajoittamassa ajettavaa rataa.

b. Yksityisten keilojen muodostama linja, väli vähintään 6 m ja enintään 25 m, ohitettavaksi eri puolilta (pujottelu).

c. Portit.

d. Porttien sarja vuoroittaisessa jonossa, välit vähintään 6 m ja enintään 25 m (pujottelu porteissa).

e. Kujat, leveys vähintään 3 m, enintään 4 m, jotka on tehty kahdesta keilarivistä, joiden keilat ovat 1 m välein ja jotka ovat aina suoria.

Radan lisämerkinnän tulee tapahtua vain muovi- tai kumikeilojen avulla, jotka eroavat väriltään ja /tai kooltaan sallituista keiloista.

Rata suositellaan suunniteltavaksi siten, ettei hetkellinen nopeus kilpailussa ylitä 80 km/h.

Suositellaan ohjauskeilojen käyttöä; keila lappeelleen kierrettävän keilan/portin viereen tai väleihin siten, että keilan ohut pää osoittaa ohitussuuntaan. Ohjauskeila on sijoitettava n. 90 asteen kulmaan tulosuunnasta katsoen ja se on oltava noin 1-1,5 m päässä varsinaisesta keilasta, jotta niiden välistä ei voida ajaa. Ohjauskeiloja voi olla useampi peräkkäin vahvistamaan suunnanmuutosta.

1.3.3. Turvallisuusvarusteet

Kilpailun järjestäjän on selvitettävä yleisen sairaankuljetuksen ja sairaalan sijainti ja hälytysjärjestelmä. Kilpailun aikana on oltava saatavilla ensiaputaitoinen henkilö. Suositellaan vähintään sairaanhoitajan paikallaoloa kilpailun aikana. Radalla on oltava helposti saatavilla vähintään 2 kpl ABIIIE-luokan sammutinta.

1.3.4. Katsojien turvaetäisyydet

Radan (ratasuunnitelman) tekemisessä on otettava huomioon auton mahdollinen suistuminen radalta ja yleisön turvallisuuskyseisellä suistumisalueella. Varsinkin mahdollisissa paniikkijarrutuspaikoissa, joissa kilpailija jarruttaa autonsa suoraan radalta pois, on oltava vapaata tilaa.

1.3.5. Hyväksyminen

Valvojan on hyväksyttävä rata-alue ja ratasuunnitelma.

1.4. Kilpailija

a. Kuljettajan tulee käyttää hyväksyttyä kypärää. Hyväksyntä pitää olla nopeuskilpailuiden vuoden 2002 määräysten mukainen. Kuitenkin hyväksytään edelleen vuoden 2001 määräysten mukaiset E-merkinnällä varustetut kypärät, joiden sarjanumerot alkavat 02:lla, 03:lla tai 04:llä.

b. Kuljettajan ei tarvitse käyttää tuleltasuojaavaa ajoasua.

c. Kuljettajan on oltava kunnolla vyötettynä istuimeensa turvavöillä.

d. Kuljettajalla tulee olla vähintään junior-lisenssi, kertalisenssejä saa kilpailutoimistosta.

e. Rataleimaa ei tarvita kilpailulisenssissä.

f. Kilpailuihin saa osallistua myös henkilö, jolla on ajokortissa rajoitus 80 km/h.

g. Nuortenluokan kilpailijat (16-17v) saavat osallistua autoslalom-kilpailuihin käyttäen enint. 1600 ksm-moottorilla varustettua autoa. Tutkintovaatimuksena on nuortenluokantutkinto (rata tai JM).

1.5. Hyväksytyt autot

Kilpailuun saa hyväksyä vain Suomessa yleiseen liikenteeseen rekisteröidyt ja katsastetut henkilöautot. Koekilvillä varustettu auto ei kelpaa. Siirtokilpiset (ns. punavalkokilvet) autot kelpaavat, kun kuljettajalla on asianmukaiset luvat auton käyttöön ko. kilpailuun. Autojen ei tarvitse olla luokiteltuja eikä täyttää Liite J:n määräyksiä. Renkaiden tulee olla tieliikenteeseen hyväksyttyjä sekä olla katsastettu kyseiseen autoon. "Slicksit" ovat kiellettyjä. Kaikenlainen renkaan lämmittäminen on kielletty. Autossa tulee olla kuljettajalla vähintään 3-pisteen turvavyö. Suositellaan kiinteitä turvavöitä. Tuuletuksen takia sallitaan sivuikkunoiden olevan auki enintään 5 cm. Kattoluukku yms. on oltava kiinni.

Avoautossa ja "cabrioletissa" tulee olla vähintään kuljettajan takana turvakaari, jollei autossa ole ns. targakaarta.

Äänenvoimakkuuden on täytettävä tieliikennelain ja -asetusten määräykset.

Huomioi viranomaisten määräykset autoa muutettaessa (LM:n päätös auton rakenteen muuttamisesta 779/1998).

1.5.1 Kilpailuluokat

Kilpailuluokat perustuvat auton tehopainosuhteeseen (kg/kW), joka lasketaan auton rekisteriotteessa / omistajan käsikirjassa / muussa luotettavassa teknisessä lähteessä oleva auton omamassa (kg) jaettuna vastaavan lähteen teholla (kilowateissa = kW). Jos auto on rekisteröity ensimmäisen kerran (=käyttöönottopäivä rekisteriotteessa) ennen 1.1.1995, on auton painoon eli massaan lisättävä 75 kiloa, joka on mukana tuota päivämäärää uudempien autojen omamassassa.

Auton kilpailumassa on viime kädessä maaliviivalla punnittu massa kuljettajan kanssa. Jos auton rakennetta on muutettu alkuperäisestä, on kilpailijan hyvä punnituttaa auto ja esittää punnituksesta allekirjoitettu hyväksytty todistus. Samalla tavalla muutetulla moottorilla varustetun auton voi käyttää moottoridynamometrissä ja saada vastaavanlainen todistus moottoritehosta.

Tehojen muutoksissa käytetään kerrointa 1 kW = 1,360 hv eli 1 hv = 0,735 kW.

Eri normin tehot verrataan seuraavasti: 1 hv SAE = 0,92 hv DIN.

Luokat määräytyvät autojen tehopainon ja viritysasteen mukaisesti, sekä renkaiden pehmeyden mukaan:

Lk. 4: Naiset: auton tehopainosuhde vapaa.

Lk. 3: Vakioautot:

Lk. 2: Tehokkaat ja muutetut vakioautot:

Lk. 1: Kilpa-autot ja sporttiset vakioautot

Auto saadaan myös ilmoittaa omaa luokkaansa tehokkaampaan luokkaan (esim. Lk. 2:sta 1:seen).

Selvitys laskennallisesta litratehosta (koskee luokkaa 2 ja 1):

1.6. Yleisiä määräyksiä

Lajin tutustujia varten voi ns. harrastelijaluokka olla tarpeen. Siinä ei tarvitse jakaa palkintoja perustuen alhaisempaan osanottomaksuun.

Kilpailuun voidaan hyväksyä enintään 150 kilpailijaa.

Järjestäjä toimittaa kilpailunumerot, jotka on kiinnitettävä takasivuikkunoihin. Jos samalla autolla ajaa useampi kilpailija, saa kukin heistä oman kilpailunumeronsa. Ajettaessa on toisten kilpailijoiden numerot peitettävä.

Autoslalom-CUP:n säännöt julkaistaan erillisessä esitteessä keväällä.

1.7. Yleiset nopeuskilpailujen säännöt

Seuraavassa on ne nopeuskilpailujen yleiset säännöt, jotka on erityisesti huomioitava autoslalomkilpailuissa ja joissa on jotain muutoksia tai lisäyksiä yleisiin nopeussääntöihin.

1.7./1.1. Kilpailujen järjestäminen

Kilpailun toteuttamista varten on nimettävä järjestelytoimikunta, johon kuuluvat ainakin:

Järjestelytoimikuntaan kuuluvan aktiivikilpailijan tulee olla yhteistyössä ratamestarin kanssa kilpailupaikan valinnassa, ratasuunnitelmaa tehtäessä, rataa paikalle suunniteltaessa ja hänen on ajettava sitä tarpeeksi, jotta radasta tulisi ajettava.

Autoslalomkilpailuja voidaan järjestää kilpailukalenterin ulkopuolisina edellyttäen, että niistä ei aiheudu häiriötä kalenterikilpailuille.

Autoslalomissa voidaan järjestää myös jäsenten- ja kerhojenvälisiä kilpailuja nopeuskilpailujen yleisten sääntöjen mukaisesti.

Autoslalomkilpailuista on tehtävä kirjallinen ilmoitus AKK:lle 2 kpl:eena kilpailun valvojan hyväksymänä viimeistään 1 kk ennen aiottua kilpailupäivää.

Kilpailussa on oltava järjestelytoimikunnan lisäksi vähintään:

Autoslalomkilpailuista ei saa nousupisteitä.

1.7./5.2. Ratavalvonnan tehtävät

Valvonnan tehtävät ovat;

1.7./13.6.2. Ajo kilpailussa

Auton pysäyttäminen kilpailun aikana, voimassa kohdat b-g.

1.7./13.6.4. Liikennöiminen ajosuuntaa vasten

on kielletty paitsi, että kilpailija saa "paikata" tehdessään "suunnistusvirheen". Tämä vain sillä edellytyksellä. että "paikkaaminen" ei häiritse radalle mahdollisesti lähtenyttä toista kilpailijaa.